Регламент надання послуг у формі освітнього курсу в електронному вигляді

Цей Регламент поширюється на послуги, що надаються в електронному вигляді Анастасією Чернявською, що веде бізнес під назвою «Centrum Edukacyjne Chowaniak Anastasiia Cherniavska», за адресою ul Wielopole 18b/ VII, 31-072 Краків, на підставі запису в Центральному Реєстрі та Інформації про Господарську Діяльність (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) із номером NIP 9452233931 та REGON 385535889, тел. +48 (727) 777-775.

§ 1. Визначення

Терміни, які використовуються в цьому Регламенті, мають таке значення:

Регламент — цей регламент, про який йдеться у ст. 8 Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Організатор – Анастасія Чернявська, провідна бізнесу під назвою Centrum Edukacyjne Chowaniak Anastasiia Cherniavska, ul. Wielopole 18b/ VII, 31-072 Краків, на підставі запису в Центральному Реєстрі та Інформації про Господарську Діяльність (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) з номером NIP 9452233931 та REGON 385535889, тел. +48 (727) 777-775.

Клієнт — фізична особа, яка має повну дієздатність, юридичну особу чи організацію, яка не є юридичною особою, якій законодавчі документи надають правоздатність, яка уклала Договір з Організатором. У разі якщо фізична особа, яка не має повної дієздатності, має право брати участь у Курсі, Угода укладає її законний представник.

Учень - фізична особа, яка досягла 14-річного віку, має право брати участь у Курсі. Учень може бути Клієнтом або особою, вказаною Клієнтом.

Курс - послуги з навчання польської мови як іноземної, англійської мови як іноземної та заняття зі шкільних предметів у формі індивідуального чи групового курсу, що надаються в електронному вигляді через Інтернет, включаючи уроки з Лектором або Носієм Мови.

Віртуальні заняття - послуги з навчання польської мови як іноземної, англійської мови як іноземної та заняття зі шкільних предметів у формі індивідуального чи групового курсу через аудіовізуальне з'єднання, яке реалізується в реальному часі через Інтернет з Лектором або Носієм Мови. Виділяються групові заняття у рамках Групового курсу, заняття у парах у рамках Курсу у парах та індивідуальні заняття у рамках Індивідуального курсу.

Групове заняття - це Віртуальне заняття, в якому одночасно беруть участь понад 2 учні.

Індивідуальне заняття – це Віртуальне заняття тривалістю до 60 хвилин, у якому одночасно бере участь лише один Учень.

Заняття в парах - це Віртуальне заняття тривалістю до 60 хвилин, в якому беруть участь 2 учні.

Лектор – особа, яка надає послуги навчання польській мові як іноземній, англійської мови як іноземної та заняття зі шкільних предметів у формі індивідуального чи групового курсу, пропоновані Організатором в електронному вигляді через Інтернет.

Носій мови – Лектор, який є носієм мови на якій проводить заняття.

Замовлення - заява Клієнта про волевиявлення, яка виражає бажання укласти Договір дистанційно.

Договір - укладений Клієнтом дистанційно, відповідно до умов чинного Регламенту, договір про надання Анастасією Чернявською, яка веде бізнес під назвою Centrum Edukacyjne Chowaniak Anastasiia Cherniavska, на певний період часу, послуги у вигляді мовного курсу через Інтернет у вибраному Клієнтом пакеті даного Курсу, доступного на Сайті Організатор.

Веб-сайт – веб-сайт Організатора, доступний за адресою chowaniak-school.pl

Платформа Zoom – телекомунікаційна система у розумінні Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг, за допомогою якої здійснюється Курс, який належить: Zoom Video Communications Inc. 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113 (бульвар Алмаден 55, 6-й поверх, Сан-Хосе, Каліфорнія, 95113).

Платформа Google Meet – телекомунікаційна система у розумінні Закону від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг, за допомогою якої реалізується Курс, що належить: Google LLC 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043.

Політика конфіденційності - документ, що визначає положення щодо обробки персональних даних, доступний за посиланням.

§ 2. Основні положення

 1. Організацією, що пропонує та надає послуги у формі Курсу, є Організатор.
 2. Чинний Регламент, зокрема, визначає типи та обсяг послуг, які пропонує Організатор, умови надання електронних послуг, умови укладання та розірвання Договорів, а також порядок розгляду скарг.
 3. Підставою для надання послуг Курсу є Договір, укладений дистанційно між Клієнтом та Організатором та оплата Клієнтом вартості Курсу.
 4. Щоб укласти Договір, Клієнт зобов'язаний прочитати та прийняти умови чинного Регламенту та Політики конфіденційності, прочитати опис обраного пакету курсів, доступний на Сайті Організатора, та вказати особисті дані, необхідні для укладання Договору, заповнивши реєстраційну форму.
 5. Укладаючи Договір, Клієнт заявляє, що він розуміє та приймає систему навчання, а також спосіб та умови надання послуг Курсу, зобов'язується їх дотримуватись та погоджується з тим, що укладення Договору пов'язане із зобов'язанням сплати вартості за Курс, а також підтверджує отримання інструкції про право на відмова від Договору та отримання типової заяви про відмову від Договору.
 6. Якщо Договір укладає Клієнт, який не є Учнем, Клієнт зобов'язаний забезпечити дотримання Учнем положень чинного Регламенту.
 7. Укладання Договору між Клієнтом та Організатором відбувається шляхом заповнення реєстраційної форми, відповідно до якої обирається пакет Курсу та приймаються його умови, а також чинний Регламент та Політика конфіденційності.
 8. Організатор безкоштовно надає користувачам Веб-сайту, у тому числі Клієнтам та Учням, що діє Регламент через Веб-сайт у вкладці «Регламент» таким чином, щоб його можна було прочитати. Правила розміщені на Веб-сайті у формі, що дозволяє отримувати, відтворювати та записувати зміст чинного Регламенту з використанням телекомунікаційних систем, що використовуються користувачем.
 9. Організатор повідомляє, що відповідно до ст. 170 Закону про освіту від 14 грудня 2016 р., надання послуг у формі мовних курсів за допомогою електронних засобів не є діяльністю школи, установи чи об'єднання, згаданої у ст. 182 об'єднання державних шкіл, недержавних шкіл чи установ у комплекс чи іншу форму дошкільної освіти. Ця діяльність здійснюється на умовах, визначених положеннями Закону від 6 березня 2018 року – Закону про підприємців.

§ 3. Правила надання електронних послуг

 1. Замовник підтверджує, що Учень повинен мати обладнання, яке дозволяє користуватися послугами, які надає Організатор. Організатор не надає обладнання, операційну систему чи інтернет-з'єднання для проведення курсу.
 2. Для використання послуг, що надаються Організатором, перегляду Сайту Організатора та укладання Договору потрібна наявність:
  1. пристрої, що забезпечують доступ до Інтернету,
  2. веб-браузер Google Chrome/Firefox/Opera/Internet Explorer для завантаження та відображення веб-сайту,
  3. активний обліковий запис електронної пошти (e-mail),
  4. увімкнені файли cookie,
  5. мікрофон або гарнітура,
  6. рекомендується: камера (вбудована або зовнішня),
  7. у випадку Віртуальних Занять через Платформу Zoom - активний обліковий запис на цій платформі,
  8. у випадку Віртуальних Занять через Платформу Google Meet – активний обліковий запис Google.
 3. Організатор не бере на себе витрат на обладнання, операційну систему або підключення, необхідне учневі для проходження курсу (включаючи витрати на використання Інтернету). Ці витрати оплачуються особисто Клієнтом чи Учнем.
 4. Організатор може спілкуватися з Клієнтом або Учнем електронною поштою (адреса електронної пошти) biuro@ecourses-of-polish.pl або іншим індивідуально узгодженим способом (зокрема, за допомогою програми для обміну миттєвими повідомленнями, наприклад Viber, WhatsApp, Telegram).
 5. Клієнт або Учень можуть спілкуватися з Організатором електронною поштою, надсилаючи електронний лист на адресу електронної пошти biuro@ecourses-of-polish.pl або іншим індивідуально узгодженим способом (зокрема, за допомогою програми для обміну миттєвими повідомленнями, наприклад Viber, WhatsApp, Telegram ).
 6. З метою забезпечення безпеки повідомлень та даних, що надаються Організатору, вживаються технічні та організаційні заходи, що відповідають мірі ризику, зокрема заходи щодо запобігання одержанню та зміні неуповноваженими особами даних, надісланих через Інтернет. Електронне листування надсилається лише конкретному Клієнту або Учню.

§ 4. Укладання договору та оплата

 1. Для укладання Договору Клієнт надає дані, необхідні для укладання Договору, розміщуючи Замовлення через реєстраційну форму. Організатор надсилає реєстраційну форму для курсу на адресу електронної пошти Клієнта або іншим індивідуально узгодженим способом (зокрема, за допомогою програми для обміну миттєвими повідомленнями, наприклад Viber, WhatsApp, Telegram). Для укладення Договору Клієнт повинен правильно та повністю заповнити отриману реєстраційну форму та надіслати її Організатору протягом 2 робочих днів з дати надання форми Замовнику, але не пізніше ніж за 24 години до початку Віртуальних Занять.
 2. Разом із реєстраційною формою Організатор надсилає Клієнту інформацію про Курс, зокрема його назву, тип та рівень, дату початку Курсу, приблизну тривалість Курсу, кількість занять та розмір плати за перший місяць Віртуальних Занять у рамках Курсу.
 3. Клієнт заповнює реєстраційну форму, вказавши своє ім'я та прізвище, адресу, номер телефону та адресу електронної пошти. У формі реєстрації Клієнт також вказує відданий їм спосіб зв'язку (вибираючи один із месенджерів - Viber, WhatsApp, Telegram). Якщо Договір укладає Клієнт, який не є Учнем, додатково необхідно надати особисті дані Учня - його ім'я та прізвище, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти.
 4. Перед укладанням Договору Учень виконує пробний онлайн-тест, наданий йому Організатором, або проходить співбесіду з Лектором, щоб визначити відповідний для Учня рівень Курсу (якщо Учень починає вивчати польську мову не з нуля).
 5. Розміщення Замовлення шляхом заповнення реєстраційної форми спричиняє зобов'язання сплатити вартість Курсу.
 6. Клієнт зобов'язаний оплачувати вартість Курсу за кожен місяць заздалегідь, перераховуючи кошти на банківський рахунок Організатора: PL80 1140 2004 0000 3402 7982 4618, код BIC/SWIFT mBank: BREXPLPWMBK (у призначенні платежу необхідно вказати: ім'я та прізвище студента, який вивчає польську мову як іноземну) або шляхом оплати через Веб-сайт. Доступні способи оплати:
  Платіжні картки:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 7. Повну пропозицію Курсів, включених у пропозицію Організатора, разом з інформацією про кількість Віртуальних Занять у рамках Курсу, тривалість Віртуальних Уроків у рамках Курсу, приблизну тривалість Курсу та ціну, можна знайти на Веб-сайті Організатора за адресою https://chowaniak-school.pl/page/polski-dla-doroslych
 8. Клієнт повинен зробити перший платіж не пізніше, ніж за два робочі дні до початку Віртуальних Занять Учня.
 9. Клієнт може сплатити Курс авансом максимум за три місяці.
 10. Ціна курсу включає витрати, пов'язані з дидактичним процесом, а також витрати, пов'язані з підготовкою та організацією курсу. Ціна курсу не включає вартість підручника та додаткових матеріалів у книжковій або електронній версії, які на деяких курсах можуть знадобитися учню для реалізації курсу.
 11. Організатор має право змінювати ціни на Курси, а також проводити рекламні кампанії та надавати знижки. Знижки та акції не підсумовуються.
 12. Обов'язкова та остаточна ціна за конкретний місяць Курсу – це ціна, яку повідомляє Клієнт Організатор по електронній пошті щоразу перед початком кожного місяця Курсу. Ціна Курсу цього місяця - це твір ціни одного Віртуального Заняття на кількість Віртуальних Занять в цьому місяці.
 13. Наступні платежі за Курс мають бути сплачені Клієнтом до 30 числа місяця, що передує новому місяцю Віртуальних Занять.
 14. Ціна Курсів, представлені на Веб-сайті, можуть бути змінені, і зміна ціни Курсу не впливає на Договір, укладений до набрання чинності зміною ціни.
 15. Договір укладається певний термін, тобто. у разі Групового Курсу – з дати початку до дати закінчення Групових Занять у рамках придбаного Курсу, у разі індивідуального Курсу – з дати укладання до завершення всіх придбаних Індивідуальних Занять.
 16. Дата початку та розклад Віртуальних Занять є орієнтовними, оскільки вони можуть змінитися з технічних причин або, у разі Групового Курсу, через недостатню кількість учасників, зареєстрованих для даного курсу. Організатор підтвердить Клієнту дату початку Курсу електронною поштою або іншим індивідуально узгодженим способом. Якщо протягом 30 днів із запланованого початку Курсу не буде достатньої кількості учасників для початку Курсу, то групу буде ліквідовано. Група також може бути ліквідована після початку Курсу через зменшення кількості Учнів у цій групі. Повернення плати за нереалізовані Віртуальні Заняття здійснюється банківським переказом на номер банківського рахунку Клієнта. Банківські комісії, пов'язані із відшкодуванням плати за нереалізовані Віртуальні Заняття, оплачуються Клієнтом.
 17. Постачальником послуг онлайн-платежів для оплати картками є компанія Autopay S.A.
 18. Строк виконання замовлення обчислюється з дати зарахування коштів на банківський рахунок Організатора.
 19. Організатор повертає платіж з використанням того самого платіжного засобу, який використовував споживач, якщо тільки споживач не дав прямої згоди на інший спосіб повернення, який є для нього безкоштовним.

§ 5. Організація Курсу

 1. Віртуальні Уроки Учня проводяться з використанням обладнання, що належить Учню, із застереженням, що Організатор не несе відповідальності за технічні проблеми, пов'язані з відсутністю чи несправністю пристроїв, або програмного забезпечення, необхідних для реалізації Курсу, що зазначено у § 3 ст. 2 Регламенту.
 2. У разі непроведення Віртуального Заняття з технічних причин, пов'язаних та залежать від Організатора (включаючи Лектора або Носія Мова), заняття буде проведено в інший час та дату, погоджену Організатором та Клієнтом або Учнем та обрану з числа запропонованих Організатором.
 3. Невикористання Учнем Віртуальних Занять протягом терміну дії Договору, включаючи відсутність Учня на Віртуальних Заняттях з будь-якої причини, не звільняє Клієнта від обов'язку вносити щомісячну оплату за Курс і за Віртуальні Заняття, під час яких Учень був відсутній, у зв'язку з витратами, понесеними Організатором для належного виконання Договору, зокрема, за проведення занять Лекторами та Носіями Мова. У цьому випадку Віртуальні Заняття вважаються проведеними і плата за ці Віртуальні Заняття не повертається.
 4. Якщо Учень відсутній через три або більше Віртуальних Занять поспіль, Учень має право на індивідуальну разову консультацію з Лектором або Носителем Мова, яка триває до 30 хвилин. У такому разі Учень може також взяти участь у факультативних заняттях з відпрацювання матеріалу. Факультативні заняття оплачуються додатково – вартість за 30 хвилин таких занять складає 10 злотих. Якщо Учень бере участь у факультативних заняттях, наступний щомісячний платіж буде збільшено на суму, одержану внаслідок пройдених факультативних занять. Щоб взяти участь у таких заняттях, Учень зв'язується з Організатором електронною поштою, надсилаючи електронного листа на адресу biuro@ecourses-of-polish.pl, або по телефону, або за допомогою програми надсилання миттєвих повідомлень, наприклад: Viber, WhatsApp, Telegram.
 5. У разі Індивідуального Курсу можливе перенесення Індивідуального Заняття на іншу дату. Для цього Учень інформує Лектора або Носителя Мова про своє бажання змінити дату та час Індивідуального Заняття принаймні за 24 години до запланованого віртуального заняття за допомогою програми з надсилання миттєвих повідомлень: Viber, WhatsApp, Telegram. У разі відсутності інформування вищезгаданих людей про бажання змінити дату Індивідуального Заняття або інформування з порушенням викладеного вище терміну, Індивідуальне Заняття вважається проведеним. Плата за Індивідуальне Заняття у цьому випадку не повертається.
 6. За згодою Лектора або Носія Мова та Організатора Учень може сплатити додаткові Індивідуальні Уроки. Пріоритет у записі віддається тим, хто бере участь у мінімум місячному курсі (тобто бере участь у щонайменше восьми 60-хвилинних Віртуальних Заняттях).
 7. Учень може приєднатися до Курсу, що вже почався, якщо в групі, що його цікавить, є вільні місця, і Лектор або Носій Мова і Організатор висловлять згоду на приєднання до групи. У цьому випадку Клієнт оплачує лише Групові Заняття, що відбудуться після дня зарахування Учня до групи. Учень зобов'язаний компенсувати різницю у навчальній програмі самостійно або взяти участь у Індивідуальних Заняттях.
 8. Учень може змінити групу, якщо в групі, що цікавить її, є вільні місця і Лектор або Носій Мова та Організатор висловлять згоду на зміну групи. У цьому випадку Клієнт оплачує Групові Заняття, які він пройшов у попередній групі, та Групові Заняття у новій групі, у яких взяв участь. Після зміни групи Клієнт оплачує вартість навчання відповідно до оплати, що діє у цій групі. Учень ставить питання про зміну групи, надіславши електронний лист на адресу Організатора an.cherniavska@gmail.com. Організатор зв'язується з Учнем протягом 3 робочих днів з моменту отримання запиту на зміну групи.

§ 6. Заяви, права та обов'язки Клієнта / Учня

 1. Клієнт зобов'язується сплатити вартість Курсу відповідно до даних, отриманих від Організатора, та Регламенту.
 2. Клієнт зобов'язується дотримуватись Регламенту. Якщо Договір укладає Клієнт, який не є Учнем, Клієнт зобов'язаний забезпечити дотримання Учнем положень чинного Регламенту.
 3. Для використання Платформи Zoom потрібна реєстрація та прийняття правил зовнішнього постачальника послуг, наприклад Zoom Video Communications Inc. 55, доступно за адресою https://zoom.us/terms.
 4. Для використання Платформи Google Meet у Учня повинен бути обліковий запис Google.
 5. Учень зобов'язаний:
  1. використовувати послуги, що надаються Організатором, відповідно до застосовного законодавства, принципів співіснування у суспільстві та положень чинного Регламенту,
  2. використовувати послуги, що надаються Організатором, відповідно до добрих манер та поваги особистих прав інших людей, зокрема, Учень зобов'язується ставитися до інших Учнів, Лекторів та Носіїв Мова з належною повагою, не порушуючи гідності цих людей,
  3. не надавати та не передавати незаконний контент, зокрема під час Віртуальних Занять,
  4. використовувати послуги, що надаються Організатором, таким чином, щоб не заважати їхньому функціонуванню,
  5. використовувати матеріали, надані Організатором у межах надання послуг, лише для особистого використання,
  6. дотримуватись дисципліни, сумлінно виконувати домашні завдання та своєчасно приєднуватись до Віртуальних Занять.
 6. Якщо учень не виконує домашнє завдання або запізнюється на Віртуальне Заняття більш ніж на 15 хвилин, він може бути не допущений до участі у Віртуальному Занятті. У такому разі Віртуальне Заняття вважається проведеним, і оплата за це Віртуальне Заняття не повертається.
 7. Учню забороняється:
  1. видавати себе за іншого Учня,
  2. надавати можливості іншій особі брати участь у Курсі,
  3. зберігати та розповсюджувати записи занять, включаючи зображення інших учнів, лектора, носія мови.
 8. Клієнт та Учень не вживатимуть жодних дій, які можуть зазнати Організатора будь-якої матеріальної чи нематеріальної шкоди.
 9. У зв'язку зі специфікою Курсів, іманентною особливістю яких є реєстрація зображення Учня під час занять, Учень визнає, що його зображення також буде доступне в реальному часі для інших Учнів із групи, а також для Лекторів та Носіїв Мова.
 10. Щоб використовувати всі функції Курсу, мікрофон та камера повинні бути включені щоразу, щоб забезпечити передачу зображення та звуку. Учень визнає, що відмова від включення вищезгаданого варіанта може знизити якість та ефективність курсу. Увімкнення камери рекомендується Організатором, однак увімкнення мікрофона обов'язкове для допуску Учня до Віртуальних Занять. Якщо Учень не допущений до Віртуального Заняття через відсутність увімкненого мікрофона або будь-яких проблем з мікрофоном з боку Учня, Віртуальне Заняття вважається пройденим. В цьому випадку плата за Віртуальне Заняття не повертається.
 11. Учень зобов'язаний перевірити роботу камери та мікрофона перед початком Віртуальних Занять. Організатор не несе відповідальності за несправність вищезгаданих пристроїв учня або їх відсутність.
 12. Учень отримує підтвердження участі у заняттях після закінчення Курсу, якщо виконано такі три умови:
  1. Відвідуваність Учнем Віртуальних Занять становила не менше 60%,
  2. Учень немає заборгованостей з виконання домашніх завдань,
  3. Учень склав підсумковий тест не менше ніж на 60%.

§ 7. Заяви, права та обов'язки Організатора

 1. Організатор зобов'язаний реалізувати Курс у рамках Віртуальних Занять відповідно до умов, викладених у Регламенті, з належною обачністю та на відповідному рівні.
 2. Організатор заявляє, що Лектори та Носії Мова під час проведення Курсу мають ґрунтовну підготовку, знання, а також засоби та ресурси, необхідні для належного проведення Курсу.
 3. Організатор не несе відповідальності за:
  1. дії чи бездіяльності інших Учнів Курсу, які є незаконними або суперечать принципам соціального співіснування,
  2. роботу програмного або апаратного забезпечення, що належить Учневі, яке запобігає або перешкоджає використанню Курсу та участі у Віртуальних Заняттях, у тому числі викликаних незаконними діями третіх осіб, які полягають у втручанні в комп'ютерну систему Учня, зокрема, зламування та комп'ютерні віруси,
  3. безпека Учнів під час Курсу,
  4. незаконний запис та розповсюдження зображення Учня іншим Учнем.
 4. Для реалізації Курсу через Платформу Zoom Організатор зобов'язується надати Учню до першого віртуального заняття посилання на Віртуальні Заняття на платформі Zoom електронною поштою, надіславши листа на адресу, вказану Клієнтом.
 5. Для реалізації Курсу через платформу Google Meet Організатор зобов'язується надавати Учню посилання на Віртуальне Заняття щодня, що передує даті запланованого Віртуального Заняття, електронною поштою, надсилаючи електронний лист на адресу, вказану Клієнтом.
 6. Платформа, через яку проводяться Віртуальні Заняття, вказується в інформації, що надсилається Клієнту разом із реєстраційною формою. Організатор залишає за собою право змінювати з технічних причин платформу, на якій проходить курс, навіть під час курсу.
 7. Організатор не несе відповідальності за будь-які збої, у тому числі перебої в роботі його Веб-сайту, спричинені форс-мажорними обставинами, незаконними діями третіх осіб або несумісністю Веб-сайту з технічною інфраструктурою користувача.
 8. Організатор залишає за собою право вимкнути роботу Сайту на час, необхідний для виконання необхідних технічних робіт. Користувач інформується про відключення роботи сайту після входу на сайт.
 9. Організатор залишає за собою право змінити Лектор або Носій Мова під час курсу.

§ 8. Припинення дії Договору

 1. Організатор має право розірвати Договір з негайним набранням чинності, якщо поведінка Учня порушує положення чинного Регламенту, особливо якщо під час Віртуального Уроку вона перешкоджає йому або порушує особисті права Лектора, Носителя Мови або інших Учнів.
 2. Організатор має право розірвати Договір з негайним набранням чинності, якщо Клієнт не сплатить Курс у строк, зазначений у чинному Регламенті.
 3. Організатор може розірвати Договір у будь-який час без пояснення причин з юридичною силою наприкінці того місяця, за який Учень зробив оплату.
 4. Якщо розірвання було здійснено без поважної причини, Організатор несе відповідальність за шкоду.
 5. Клієнт має право розірвати Договір з негайним набранням чинності у випадку, якщо з вини Організатора не буде проведено чотири наступні Віртуальні Заняття.
 6. Клієнт має право розірвати Договір у будь-який час без пояснення причин, які мають юридичну силу наприкінці того місяця, за який Клієнт здійснив платіж. Розірвання має містити, як мінімум, дані Клієнта (ім'я, прізвище, адресу електронної пошти) та заяву про розірвання Договору.
 7. Якщо розірвання сталося без поважної причини, Клієнт відповідає за шкоду.
 8. Припинення дії Договору призводить до повернення оплати, вирахованої після вирахування оплати за Віртуальні Заняття, проведені для Учня.
 9. Припинення дії Договору здійснюється у документальній формі за ст. 772 Закону від 23 квітня 1964 року Цивільного кодексу (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) на адресу електронної пошти Організатора an.cherniavska@gmail.com або адресу електронної пошти Клієнта, яку він вказав.
 10. Припинення дії Договору рівнозначне відсутністю можливості доступу до Курсу.
 11. Повернення оплати за Курс здійснюється банківським переказом на номер банківського рахунку Клієнта. Банківські комісії сплачуються клієнтом.

§ 9. Інформаційні повідомлення

 1. Користувач Сайту може погодитись на отримання Інформаційних повідомлень, що надаються Організатором. Інформаційні повідомлення надсилаються тільки тим користувачам, які замовили інформаційні повідомлення, вказавши своє ім'я та адресу електронної пошти у відповідному полі на Веб-сайті щодо замовлення інформаційних повідомлень та погодилися отримувати комерційну інформацію на вказану адресу електронної пошти та прийняли Політику конфіденційності.
 2. В рамках послуги Інформаційні повідомлення інформація надсилається електронною поштою на адресу електронної пошти, вказану користувачем, у формі електронного листа (e-mail). Інформаційні повідомлення містять, зокрема, інформацію про пропозиції Курсів Організатора, нові Курси, поточні акції та іншу інформацію про Курси, запропоновані Організатором. Розсилання розсилається безкоштовно.
 3. Користувач може відмовитися від розсилки у будь-який час, без пояснення причин та безкоштовно, надіславши у відповідь на повідомлення, отримане в рамках Інформаційних повідомлень, повідомлення з текстом «Я відмовляюся від отримання листів».

§10. Скарги

 1. Скарга може бути подана Клієнтом у письмовій формі та надіслана на адресу Організатора: ul. Wielopole 18b/ VII, 31-072  Kraków або відправлена ​​електронною поштою на адресу електронної пошти Організатора: an.cherniavska@gmail.com.
 2. Скарга має містити як мінімум:
  1. дані Клієнта (ім'я, прізвище, місце проживання, адреса електронної пошти);
  2. ім'я та прізвище Лектора або Носія Мова та назва Курсу, до якого відноситься скарга,
  3. предмет скарги, обґрунтування та очікування Клієнта.
 3. Якщо Організатор визнає за необхідне поставити додаткові запитання щодо претензії Клієнта, він зв'яжеться з Клієнтом за допомогою електронної пошти, надсилаючи електронного листа, або по телефону, або за допомогою програми надсилання миттєвих повідомлень, наприклад Viber, WhatsApp, Telegram.
 4. Організатор розглядає скаргу та відповідає заявнику у тому вигляді, в якому вона була йому відправлена, на адресу, вказану у скарзі, у разі Споживачів - негайно, не пізніше 14 днів з дати її отримання Організатором.
 5. Клієнт, який є підприємцем із правами споживача, який приймає чинний Регламент, а потім реалізує право на подання скарги, має надати дані, що підтверджують його статус відповідно до ст. 38а Закону від 30 травня 2014 р. про права споживачів (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 6. Організатор не надає гарантії на Курс у розумінні Закону від 23 квітня 1964 року Цивільного кодексу (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

§ 11. Відмова від укладання договору

 1. Споживачем вважається фізична особа, яка вчиняє юридичну угоду, не пов'язану безпосередньо з її діловою чи професійною діяльністю.
 2. Підприємець з правами споживача - це підприємець, який укладає договір, що безпосередньо пов'язаний з його діловою діяльністю, за винятком випадків, коли договір має для нього професійний характер, зокрема, що випливає з предмета його ділової діяльності, на підставі положень про Центральний Реєстр та Інформацію про Господарської діяльності (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Положення чинного Регламенту стосовно споживача поширюються на підприємця з правами споживача.
 3. Клієнт, який є споживачем, може відмовитися від укладеного дистанційно Договору без пояснення причин, надавши відповідну заяву протягом 14 днів з дати укладання Договору.
 4. Щоб зберегти вищезгадані терміни, достатньо надіслати Організатору заяву про відмову від Договору до закінчення 14-денного терміну на адресу електронної пошти Організатора: an.cherniavska@gmail.com
 5. Додаткова форма заяви про відмову від Договору міститься у Додатку 1 до Регламенту.
 6. Клієнт, який є підприємцем з правами споживача, що приймає чинний Регламент, а потім реалізує право на відмову від Договору, має заповнити відповідну форму відмови від Договору, зокрема дані, що підтверджують його статус відповідно до ст. 38а Закону від 30 травня 2014 р. про права споживачів (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 7. Допоміжною формою заяви про відмову від дистанційного Договору у разі підприємця з правами споживача є Додаток №2 до Регламенту.
 8. У разі відмови від договору Організатор повинен повернути всі платежі, отримані від споживача, негайно та в будь-якому випадку не пізніше ніж через 14 днів з дати, коли Організатор отримав заяву споживача про відмову від Договору.
 9. Відшкодування провадиться з використанням тих самих способів оплати, які використовувалися споживачем при початковій транзакції, якщо тільки споживач не погодиться на інший метод відшкодування, який не передбачає жодних витрат для споживача. Споживач може вказати номер банківського рахунку у заяві про відмову від Договору, на який має бути повернено платіж.
 10. У разі відмови від Договору споживачем Договір вважається недійсним.
 11. Якщо споживач скористається правом відмови від Договору після подання запиту про надання йому Курсу до закінчення терміну відмови від Договору, розпочавши участь у Віртуальних Заняттях, споживач погоджується розпочати обслуговування без 14-денного періоду відмови. Після початку використання послуги споживач має право розірвати договір у будь-який час на умовах, викладених у § 8 чинного Регламенту.

§ 12. Позасудові способи розгляду скарг та відшкодування збитків

 1. Споживач має можливість використовувати позасудові засоби розгляду скарг та відшкодування збитків, включаючи:
  1. звернення до воєводського інспектора Торгової Інспекції з проханням про започаткування процедури медіації щодо світового врегулювання спору. Інформація про процедуру медіації доступна в офісах інспекціях та на сайтах окремих Воєводських Інспекторів Торгової Інспекції;
  2. звернення до постійно діючого споживчого арбітражного суду при Воєводському Інспекторі Торгової Інспекції з проханням врегулювати суперечку, яка випливає із укладеного Договору. Список споживчих арбітражних судів, що постійно діють, доступний на веб-сайті Управління з Конкуренції та Захисту Прав Споживачів:www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  3. звернення за безкоштовною юридичною допомогою до муніципального (пов'ятського) уповноваженого з прав споживачів або громадської організації, статутні завдання яких включають захист споживачів, наприклад Федерація Споживачів (www.federacja-konsumentow.org.pl).
 2. Детальна інформація про позасудові методи розгляду скарг та відшкодування збитків, а також правила доступу до цих процедур доступні в офісах та на веб-сайтах повітських (муніципальних) уповноважених з прав споживачів, громадських організацій, до статутних завдань яких належить захист прав споживачів, Воєводські Інспектори Торгової Інспекції та Управління з Конкуренції та Захисту Прав Споживачів.
 3. Використання позасудових процедур оскарження та відшкодування збитків є добровільним і може мати місце, якщо обидві сторони у спорі згодні з цим.
 4. Організатор також повідомляє, що споживачі мають право використовувати позасудові процедури розгляду скарг та відшкодування збитків відповідно до процедури онлайн-вирішення спорів, розробленої Європейською Комісією, доступною за адресою:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

§ 13. Зміни у Регламенті

 1. Чинний Регламент може бути змінений з важливих причин, зокрема у разі:
  1. зміни чинного законодавства,
  2. покладання певних зобов'язань державними органами,
  3. зміни у способах оплати,
  4. зміни у способі надання послуг в електронному вигляді,
  5. покращення роботи Веб-сайту та обслуговування користувачів,
  6. покращення захисту конфіденційності Клієнтів або Учнів,
  7. зміни до Політики конфіденційності,
  8. запобігання шахрайству,
  9. міркування безпеки,
  10. технологічні та функціональні зміни,
  11. зміна обсягу послуг, що надаються.
 2. Інформація про зміни в Регламенті надаватиметься електронною поштою або шляхом надання чіткої та ясної інформації на Веб-сайті, в обох випадках не менше ніж за 14 днів. Зміни набирають чинності з дати, зазначеної в інформації, зазначеній у цьому пункті.
 3. Клієнт, який не приймає зміни, внесені до Договіру, має право розірвати Договір з моменту набуття чинності змінами в Регламенті на умовах, викладених у чинному Регламенті.

§ 14. Заключні положення

 1. Договір укладаються російською мовою.
 2. Законодавством, застосовним до Договору між Організатором та Клієнтом, є польське законодавство.
 3. Будь-які суперечки між Організатором та Клієнтом, пов'язані з наданням послуг Організатором, розглядатимуться у загальному польському суді, юрисдикція якого буде визначена на підставі положень Закону від 17 листопада 1964 року Цивільного процесуального кодексу (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 29). zm.).
 4. Організатор обробляє та зберігає персональні дані Клієнтів та Учнів. Зберігання та обробка персональних даних детально регулюється Політикою конфіденційності.
 5. У разі зміни або скасування будь-якого з положень чинного Регламенту рішенням компетентного органу або суду інші положення залишаються чинними та пов'язують Організатора та Клієнта.
 6. У питаннях, які не охоплені чинним Регламентом, застосовуються загальнозастосовувані положення польського законодавства, зокрема положення Закону від 23 квітня 1964 року, Цивільного кодексу (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Закону від 30 травня. 2014 р. про права споживачів (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) та Закон від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) .
 7. Додатки до Регламенту є його невід'ємною частиною.
 8. Чинний Регламент набирає чинності з 15.01.2021.

 

 

Додаток №1

 

ЗРАЗОК БЛАНКУ- ЗАЯВИ ПРО ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ В ВИПАДКУ СПОЖИВАЧА

 

………………., дата. …………….

 

………………………………

………………………………

………………………………

(ім'я та прізвище споживача, адреса)

 

Centrum Edukacyjne Chowaniak Anastasiia Cherniavska

ul. Wielopole 18b/ VII,

31-072  Краков

 

ЗАЯВА про відмову від договору, укладеного дистанційно

 

Я, ………………………………….. повідомляю про свою відмову від Договору на надання послуг мовного Курсу …………………………………………….[1], який був укладенний…………………[2].

 

Прошу повернути сплачені кошти на банківський рахунок №…………………………….……

 

………………………………

(дата, підпис споживача)

 

 

 

 

Додаток №2

ЗРАЗОК БЛАНКУ- ЗАЯВИ ПРО ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ В ВИПАДКУ ПІДПРИЄМЦЯ З ПРАВАМИ СПОЖИВАЧА

 

………………., дата. …………….

 

 

………………………………

………………………………

………………………………

(назва підприємця, адреса, ІПН)

 

 

Centrum Edukacyjne Chowaniak Anastasiia Cherniavska

ul. Wielopole 18b/ VII,

31-072  Краков

 

ЗАЯВА про відмову від договору, укладеного дистанційно

 

Я, ………………………………….. повідомляю про свою відмову від Договору на надання послуг мовного Курсу …………………………………………….[3], який був укладенний…………………[4].

 

Прошу повернути сплачені кошти на банківський рахунок №………………………………….

 

У той же час я заявляю, що укладений Договір безпосередньо пов'язаний з моєю комерційною діяльністю, але для мене він не має професійного інтересу, зокрема щодо моєї комерційної діяльності відповідно до положень про Центральний Реєстр та Інформації про Господарську Діяльність (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) відповідно до ст. 38а Закону від 30 травня 2014 р. про права споживачів (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

 

 

Як докази я додаю PKD (Польська класифікація видів діяльності) для моєї комерційної діяльності в CEIDG (Центральний Реєстр та Інформація про Господарську Діяльність):

 

 1. PKD № ……………………………, опис: ……………………………...…………;
 2. PKD № ……………………………, опис: …………………………………...……;
 3. PKD № ……………………………, опис: ……………………………...…………;
 4. PKD № ……………………………, опис: …………………………………...……;
 5. PKD № ……………………………, опис: …………………………………...……;
 6. PKD № ……………………………, опис: ………………………………...………;
 7. PKD № ……………………………, опис: ………………………………...………;
 8. PKD № ……………………………, опис: …………………………………...……;

 

 

…….………………………………

(дата, підпис підприємця)

 

 

 


 

[1] Будь ласка, надайте детальну інформацію про курс.

[2] Будь ласка, напишіть дату укладення Договору.

[3] Будь ласка, надайте детальну інформацію про курс.

[4] Будь ласка, напишіть дату укладення Договору.