Регламент надання послуг у формі освітнього курсу в офісі Centrum Edukacyjne Chowaniak у Кракові

Цей Регламент поширюється на послуги, які надає Анастасія Чернявська, яка веде бізнес під назвою «Centrum Edukacyjne Chowaniak Anastasiia Cherniavska», за адресою ul. Wielopole 18b/ VII, 31-172 Краків, на підставі запису в Центральному Реєстрі та Інформації про Господарську Діяльність (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) із номером NIP 9452233931 та REGON 385535889, тел. +48 (727) 777-775.

§ 1. Визначення

Терміни, які використовуються в цьому Регламенті, мають таке значення:

Регламент - Цей регламент надання послуг.

Організатор - Анастасія Чернявська, провідна бізнес під назвою Centrum Edukacyjne Chowaniak Anastasiia Cherniavska, ul. Wielopole 18b/ VII, 31-172 Краків, на підставі запису в Центральному Реєстрі та Інформації про Господарську Діяльність (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) з номером NIP 9452233931 та REGON 385535889, тел. +48 (727) 777-775.

Клієнт — фізична особа, яка має повну дієздатність, юридичну особу чи організацію, яка не є юридичною особою, якій законодавчі документи надають правоздатність, яка уклала Договір з Організатором. У разі якщо фізична особа, яка не має повної дієздатності, має право брати участь у Курсі, Угоду укладає її законний представник.

Учень - фізична особа, яка досягла 7-річного віку, має право брати участь у Курсі. Учень може бути Клієнтом або особою, вказаною Клієнтом.

Курс - послуги з навчання польської мови як іноземної, англійської мови як іноземної та заняття зі шкільних предметів у формі індивідуального чи групового курсу.

Групове заняття - це заняття, в якому одночасно беруть участь понад 2 учні.

Індивідуальне заняття - це заняття тривалістю 60 хвилин, у якому одночасно бере участь лише один Учень.

Вчитель - особа, яка надає послуги навчання, які пропонує Організатор.

Договір - укладений Клієнтом, відповідно до умов чинного Регламенту, договір про надання Анастасією Чернявською, яка веде бізнес під назвою Centrum Edukacyjne Chowaniak Anastasiia Cherniavska, на певний період часу, послуги у вигляді мовного або освітнього курсу у вибраному Клієнтом пакеті даного Курсу, доступного на Сайті Організатора.

Веб сайт - веб-сайт Організатора, доступний за адресою chowaniak-school.pl

Політика конфіденційності - документ, що визначає положення щодо обробки персональних даних, доступний за посиланням.

§ 2. Основні положення

 1. Організацією, що пропонує та надає послуги у формі Курсу, є Організатор.
 2. Чинний Регламент, зокрема, визначає типи та обсяг послуг, які пропонує Організатор, умови надання послуг, умови укладання та розірвання Договорів, а також порядок розгляду скарг.
 3. Підставою для надання послуг Курсу є Договір, укладений між Клієнтом та Організатором та оплата Клієнтом вартості Курсу.
 4. Щоб укласти Договір, Клієнт зобов'язаний прочитати та прийняти умови чинного Регламенту та Політики конфіденційності.
 5. Укладаючи Договір, Клієнт заявляє, що він розуміє та приймає систему навчання, а також спосіб та умови надання послуг Курсу, зобов'язується їх дотримуватись та погоджується з тим, що укладення Договору пов'язане із зобов'язанням сплати вартості за Курс, а також підтверджує отримання інструкції про право на відмову від Договору та отримання типової заяви про відмову від Договору.
 6. Якщо Договір укладає Клієнт, який не є Учнем, Клієнт зобов'язаний забезпечити дотримання Учнем положень чинного Регламенту.
 7. Організатор безкоштовно надає користувачам Веб-сайту, у тому числі Клієнтам та Учням, що діє Регламент через Веб-сайт у вкладці «Регламент» таким чином, щоб його можна було прочитати. Правила розміщені на Веб-сайті у формі, що дозволяє отримувати, відтворювати та записувати зміст чинного Регламенту з використанням телекомунікаційних систем, що використовуються користувачем.
 8. Організатор повідомляє, що відповідно до ст. 170 Закону про освіту від 14 грудня 2016 р., надання послуг у формі мовних  чи освітніх курсів за допомогою електронних засобів не є діяльністю школи, установи чи об'єднання, згаданої у ст. 182 об'єднання державних шкіл, недержавних шкіл чи установ у комплекс чи іншу форму дошкільної освіти. Ця діяльність здійснюється на умовах, визначених положеннями Закону від 6 березня 2018 року – Закону про підприємців.

§ 3. Укладання договору та оплата

 1. Для укладання Договору Клієнт надає дані, необхідні для укладання Договору, розміщуючи Замовлення через реєстраційну форму. Організатор запрошує Клієнта підписати договір або відправляє реєстраційну форму для курсу на адресу електронної пошти Клієнта або в інший індивідуально узгоджений спосіб (зокрема, через програму для обміну миттєвими повідомленнями, наприклад: Viber, WhatsApp, Telegram). Для укладання Договору Клієнт повинен правильно та повністю заповнити отриману реєстраційну форму та надіслати її Організатору протягом 2 робочих днів з дати надання форми Замовнику або підписати договір в офісі Центру.
 2. Організатор надсилає Клієнту інформацію про Курс, зокрема його назву, тип та рівень, дату початку Курсу, приблизну тривалість Курсу, кількість занять та розмір плати.
 3. Клієнт зобов'язаний оплачувати вартість Курсу за кожен місяць заздалегідь або за весь курс заздалегідь, оплачуючи в офісі Організатора карткою або готівкою або перераховуючи кошти на банківський рахунок Організатора: PL80 1140 2004 0000 3402 7982 4618, код BIC/SW вказати: ім'я та прізвище учня, zajęcia z ...) або шляхом оплати через Веб-сайт. Доступні способи оплати:
  Платіжні картки:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 4. Повну пропозицію Курсів, включених у пропозицію Організатора, разом з інформацією про кількість Занять у рамках Курсу, тривалість Уроків у рамках Курсу, приблизну тривалість Курсу та ціну, можна знайти на Веб-сайті Організатора за адресою chowaniak-school.pl
 5. Клієнт повинен зробити перший платіж не пізніше, ніж за два робочі дні до початку Занять Учня.
 6. Ціна курсу включає витрати, пов'язані з дидактичним процесом, а також витрати, пов'язані з підготовкою та організацією курсу. Ціна курсу не включає вартість підручника та додаткових матеріалів у книжковій або електронній версії, які на деяких курсах можуть знадобитися учню для реалізації курсу.
 7. Організатор має право змінювати ціни на Курси, а також проводити рекламні кампанії та надавати знижки. Знижки та акції не підсумовуються.
 8. Обов'язкова та остаточна ціна за конкретний місяць Курсу – це ціна, яку повідомляє Клієнту Організатор по електронній пошті щоразу перед початком кожного місяця Курсу. Ціна Курсу в цьому місяці - це добуток ціни одного Заняття на кількість Занять у цьому місяці.
 9. Наступні платежі за Курс мають бути оплачені Клієнтом до 30 числа місяця, що передує новому місяцю Занять, якщо умовами договору не передбачено інше.
 10. Ціна Курсів, представлені на Веб-сайті, можуть бути змінені, і зміна ціни Курсу не впливає на Договір, укладений до набрання чинності зміною ціни.
 11. Договір укладається на певний період, тобто у разі Групового Курсу – з дати початку до дати закінчення  Групових Занять у рамках придбаного Курсу, у разі індивідуального Курсу – з дати укладання до завершення всіх придбаних Індивідуальних Занять.
 12. Дата початку та розклад Занять є орієнтовними, оскільки вони можуть змінитися з технічних причин або, у разі Групового Курсу, через недостатню кількість учасників, зареєстрованих для даного курсу. Організатор підтвердить Клієнту дату початку Курсу електронною поштою або іншим індивідуально узгодженим способом. Якщо протягом 30 днів із запланованого початку Курсу не буде достатньої кількості учасників для початку Курсу, то групу буде ліквідовано. Група також може бути ліквідована після початку Курсу через зменшення кількості Учнів у цій групі. Повернення плати за нереалізовані Заняття здійснюється банківським переказом на номер банківського рахунку Клієнта. Банківські комісії, пов'язані із відшкодуванням плати за нереалізовані Заняття, оплачуються Клієнтом.
 13. Постачальником послуг онлайн-платежів для оплати картками є компанія Autopay S.A.
 14. Якщо Замовник обирає оплату банківським переказом або платіжною карткою, термін виконання замовлення рахується з дати зарахування коштів на банківський рахунок Організатора.
 15. Організатор повертає платіж з використанням того самого платіжного засобу, який використовував споживач, якщо тільки споживач не дав прямої згоди на інший спосіб повернення, яке є для нього безкоштовним. Банківські комісії, пов'язані із відшкодуванням плати, оплачуються Клієнтом.

§4. Організація Курсу

 1. Уроки учня проводяться в офісі Centrum Edukacyjne Chowaniak за адресою: ul. Wielopole 18b/VII у Кракові.
 2. Тривалість 1 Групового заняття залежить від кількості Учнів у групі та складає: 90 хвилин – у групах 8-10 Учнів, 75 хвилин – у групах 6-7 Учнів, 60 хвилин – у групах 4-5 Учнів. Тривалість уроку може змінитись під час Курсу, якщо зміниться кількість Учнів.
 3. Тривалість 1 індивідуального заняття – 60 хвилин.
 4. У разі непроведення Заняття з технічних причин, пов'язаних та тих, які залежать від Організатора (включаючи Вчителя), заняття буде проведено в інший час та дату, погоджену Організатором та Клієнтом або Учнем та обрану з числа запропонованих Організатором.
 5. Невикористання Учнем Занять протягом терміну дії Договору, включаючи відсутність Учня на Заняттях з будь-якої причини, не звільняє Клієнта від обов'язку вносити оплату за Курс та за ті Заняття, під час яких Учень був відсутній у зв'язку з витратами, понесеними Організатором для належного виконання. Договору, зокрема, за проведення занять Вчителем. У цьому випадку Заняття вважаються проведеними і плата за ці Заняття не повертається.
 6. У разі Індивідуального Курсу можливе перенесення Індивідуального Заняття на іншу дату. Для цього Учень інформує Вчителя про бажання змінити дату і час Індивідуального Заняття принаймні за 24 години до запланованого віртуального заняття за допомогою програми з надсилання миттєвих повідомлень: Viber, WhatsApp, Telegram. У разі відсутності інформування вищезгаданих людей про бажання змінити дату Індивідуального Заняття або інформування з порушенням викладеного вище терміну, Індивідуальне Заняття вважається проведеним. Плата за Індивідуальне Заняття у цьому випадку не повертається.
 7. Учень може приєднатися до Курсу, що вже почався, якщо в групі, що його цікавить, є вільні місця, і Вчитель і Організатор висловлять згоду на приєднання до групи. У цьому випадку Клієнт оплачує лише Групові Заняття, що відбудуться після дня зарахування Учня до групи. Учень зобов'язаний компенсувати різницю у навчальній програмі самостійно або взяти участь у Індивідуальних Заняттях.
 8. Учень може змінити групу, якщо в групі, що його цікавить, є вільні місця і Вчитель і Організатор висловлять згоду на зміну групи. У цьому випадку Клієнт оплачує Групові Заняття, які він пройшов у попередній групі, та Групові Заняття у новій групі, у яких взяв участь. Після зміни групи Клієнт оплачує вартість навчання відповідно до оплати, що діє у цій групі. Учень ставить питання про зміну групи, надіславши електронний лист на адресу Організатора an.cherniavska@gmail.com. Організатор зв'язується з Учнем протягом 3 робочих днів з моменту отримання запиту на зміну групи.

§ 5. Заяви, права та обов'язки Клієнта / Учня

 1. Клієнт зобов'язується сплатити вартість Курсу відповідно до даних, отриманих від Організатора, та Регламенту.
 2. Клієнт зобов'язується дотримуватись Регламенту. Якщо Договір укладає Клієнт, який не є Учнем, Клієнт зобов'язаний забезпечити дотримання Учнем положень чинного Регламенту.
 3. Учень зобов'язаний:
  1. використовувати послуги, що надаються Організатором, відповідно до застосовного законодавства, принципів співіснування у суспільстві та положень чинного Регламенту,
  2. використовувати послуги, що надаються Організатором, відповідно до добрих манер та поваги особистих прав інших людей, зокрема, Учень зобов'язується ставитися до інших Учнів, Вчителів з належною повагою, не порушуючи гідності цих людей, не надавати та не передавати незаконний контент, зокрема під час Занять,
  3. використовувати послуги, що надаються Організатором, таким чином, щоб не заважати їхньому функціонуванню,
  4. використовувати матеріали, надані Організатором у межах надання послуг, лише для особистого використання,
  5. дотримуватись дисципліни, сумлінно виконувати домашні завдання та своєчасно приєднуватись до Занять.
 4. Якщо учень не виконує домашнє завдання або запізнюється на Заняття більш ніж на 15 хвилин, він може бути не допущений до участі у Заняття. У такому разі Заняття вважається проведеним, і оплата за це Заняття не повертається.
 5. Учню забороняється:
  1. видавати себе за іншого Учня,
  2. надавати можливості іншій особі брати участь у Курсі,
  3. зберігати та розповсюджувати записи занять, включаючи зображення інших Учнів, Вчителі.
 6. Клієнт і Учень не вживатимуть жодних дій, які можуть зазнати Організатора будь-якої матеріальної чи нематеріальної шкоди.
 7. Учень отримує підтвердження участі у заняттях після закінчення Курсу, якщо виконано такі три умови:
  1. Відвідуваність Учнем Занять становила не менше 60%,
  2. Учень немає заборгованостей з виконання домашніх завдань,
  3. Учень склав підсумковий тест не менше ніж на 60%.

§6. Заяви, права та обов'язки Організатора

 1. Організатор зобов'язаний реалізувати Курс у рамках Віртуальних Занять відповідно до умов, викладених у Регламенті, з належною обачністю та на відповідному рівні.
 2. Організатор заявляє, що Вчителі під час проведення Курсу мають ґрунтовну підготовку, знання, а також засоби та ресурси, необхідні для належного проведення Курсу.
 3. Організатор не несе відповідальності за:
  1. дії чи бездіяльності інших Учнів Курсу, які є незаконними або суперечать принципам соціального співіснування,
  2. безпека Учнів під час Курсу,
  3. незаконний запис та розповсюдження зображення Учня іншим Учнем.
 4. Організатор не несе відповідальності за будь-які збої, у тому числі перебої в роботі його Веб-сайту, спричинені форс-мажорними обставинами, незаконними діями третіх осіб або несумісністю Веб-сайту з технічною інфраструктурою користувача.
 5. Організатор залишає за собою право вимкнути роботу Сайту на час, необхідний для виконання необхідних технічних робіт. Користувач інформується про відключення роботи сайту після входу на сайт.
 6. Організатор залишає за собою право змінити вчителі під час курсу.

§7. Припинення дії Договору

 1. Організатор має право розірвати Договір з негайним набранням чинності, якщо поведінка Учня порушує положення чинного Регламенту, особливо якщо під час Віртуального Уроку вона перешкоджає йому чи порушує особисті права Учителя чи інших Учнів.
 2. Організатор має право розірвати Договір з негайним набранням чинності, якщо Клієнт не сплатить Курс у строк, зазначений у чинному Регламенті та/або у Договорі.
 3. Організатор може розірвати Договір у будь-який час без пояснення причин з юридичною силою наприкінці того місяця, за який Учень зробив оплату.
 4. Якщо розірвання було здійснено без поважної причини, Організатор несе відповідальність за шкоду.
 5. Клієнт має право розірвати Договір з негайним набранням чинності у разі, якщо з вини Організатора не буде проведено чотири наступні Заняття.
 6. Клієнт має право розірвати Договір у будь-який час без пояснення причин, які мають юридичну силу наприкінці того місяця, за який Клієнт здійснив платіж. Розірвання має містити, як мінімум, дані Клієнта (ім'я, прізвище, адресу електронної пошти) та заяву про розірвання Договору.
 7. Якщо розірвання сталося без поважної причини, Клієнт відповідає за шкоду.
 8. Припинення дії Договору призводить до повернення оплати, вирахованої після вирахування оплати за Заняття, проведені для Учня.
 9. Припинення дії Договору здійснюється у документальній формі за ст. 772 Закону від 23 квітня 1964 року Цивільного кодексу (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) на адресу електронної пошти Організатораan.cherniavska@gmail.comабо адресу електронної пошти Клієнта, яку він вказав.
 10. Припинення дії Договору рівнозначне відсутністю можливості доступу до Курсу.
 11. Повернення оплати за Курс здійснюється банківським переказом на номер банківського рахунку Клієнта. Банківські комісії сплачуються клієнтом.

§8. Інформаційні повідомлення

 1. Користувач Сайту може погодитись на отримання Інформаційних повідомлень, що надаються Організатором. Інформаційні повідомлення надсилаються тільки тим користувачам, які замовили інформаційні повідомлення, вказавши своє ім'я та адресу електронної пошти у відповідному полі на Веб-сайті щодо замовлення інформаційних повідомлень та погодилися отримувати комерційну інформацію на вказану адресу електронної пошти та прийняли Політику конфіденційності.
 2. В рамках послуги Інформаційні повідомлення інформація надсилається електронною поштою на адресу електронної пошти, вказану користувачем, у формі електронного листа (e-mail). Інформаційні повідомлення містять, зокрема, інформацію про пропозиції Курсів Організатора, нові Курси, поточні акції та іншу інформацію про Курси, запропоновані Організатором. Розсилання розсилається безкоштовно.
 3. Користувач може відмовитися від розсилки у будь-який час, без пояснення причин та безкоштовно, надіславши у відповідь на повідомлення, отримане в рамках Інформаційних повідомлень, повідомлення з текстом «Я відмовляюся від отримання листів».

§9. Скарги

 1. Скарга може бути подана Клієнтом у письмовій формі та надіслана на адресу Організатора: ul. ul. Wielopole 18b/ VII, 31-172 або відправлена ​​електронною поштою на адресу електронної пошти Організатора: an.cherniavska@gmail.com.
 2. Скарга має містити як мінімум:
  1. дані Клієнта (ім'я, прізвище, місце проживання, адреса електронної пошти);
  2. ім'я та прізвище Викладача та назва Курсу, до якого відноситься скарга,
  3. предмет скарги, обґрунтування та очікування Клієнта.
 3. Якщо Організатор визнає за необхідне поставити додаткові запитання щодо претензії Клієнта, він зв'яжеться з Клієнтом за допомогою електронної пошти, надсилаючи електронного листа, або по телефону, або за допомогою програми надсилання миттєвих повідомлень, наприклад Viber, WhatsApp, Telegram.
 4. Організатор розглядає скаргу та відповідає заявнику у тому вигляді, в якому вона була йому відправлена, на адресу, вказану у скарзі, у разі Споживачів - негайно, не пізніше 14 днів з дати її отримання Організатором.
 5. Клієнт, який є підприємцем із правами споживача, який приймає чинний Регламент, а потім реалізує право на подання скарги, має надати дані, що підтверджують його статус відповідно до ст. 38а Закону від 30 травня 2014 р. про права споживачів (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 6. Організатор не надає гарантії на Курс у розумінні Закону від 23 квітня 1964 року Цивільного кодексу (Dz.U. 1964 nr.)

§ 10. Відмова від укладання договору

 1. Споживачем вважається фізична особа, яка вчиняє юридичну угоду, не пов'язану безпосередньо з її діловою чи професійною діяльністю.
 2. Підприємець з правами споживача - це підприємець, який укладає договір, що безпосередньо пов'язаний з його діловою діяльністю, за винятком випадків, коли договір має для нього професійний характер, зокрема, що випливає з предмета його ділової діяльності, на підставі положень про Центральний Реєстр та Інформацію про Господарської діяльності (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Положення чинного Регламенту стосовно споживача поширюються на підприємця з правами споживача.
 3. Клієнт, який є споживачем, що уклав Договір на відстані або поза приміщенням офісу, має право відмовитися від Договору без пояснення причин протягом 14 днів з моменту укладення Договору.
 4. Щоб зберегти вищезгадані терміни, достатньо надіслати Організатору заяву про відмову від Договору до закінчення 14-денного терміну на адресу електронної пошти Організатора: an.cherniavska@gmail.com
 5. Додаткова форма заяви про відмову від Договору міститься у Додатку 1 до Регламенту.
 6. Клієнт, який є підприємцем з правами споживача, що приймає чинний Регламент, а потім реалізує право на відмову від Договору, має заповнити відповідну форму відмови від Договору, зокрема дані, що підтверджують його статус відповідно до ст. 38а Закону від 30 травня 2014 р. про права споживачів (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 7. Допоміжною формою заяви про відмову від дистанційного Договору у разі підприємця з правами споживача є Додаток №2 до Регламенту.
 8. У разі відмови від договору Організатор повинен повернути всі платежі, отримані від споживача, негайно та в будь-якому випадку не пізніше ніж через 14 днів з дати, коли Організатор отримав заяву споживача про відмову від Договору.
 9. Відшкодування здійснюється за допомогою тих самих платіжних засобів, які були використані споживачем під час первинної транзакції, якщо споживач не погодився на інший спосіб відшкодування, який не передбачає жодних витрат для споживача. Споживач може вказати в заяві про повернення коштів номер банківського рахунку, на який має бути повернений платіж.
 10. У разі відмови від Договору споживачем Договір вважається недійсним.
 11. Якщо споживач скористається правом відмови від Договору після подання запиту про надання йому Курсу до закінчення терміну відмови від Договору, розпочавши участь у Віртуальних Заняттях, споживач погоджується розпочати обслуговування без 14-денного періоду відмови. Після початку використання послуги споживач має право розірвати договір у будь-який час на умовах, викладених у § 8 чинного Регламенту.

§ 11. Позасудові способи розгляду скарг та відшкодування збитків

 1. Споживач має можливість використовувати позасудові засоби розгляду скарг та відшкодування збитків, включаючи:
  1. звернення до воєводського інспектора Торгової Інспекції з проханням про започаткування процедури медіації щодо світового врегулювання спору. Інформація про процедуру медіації доступна в офісах інспекціях та на сайтах окремих Воєводських Інспекторів Торгової Інспекції;
  2. звернення до постійно діючого споживчого арбітражного суду при Воєводському Інспекторі Торгової Інспекції з проханням врегулювати суперечку, яка випливає із укладеного Договору. Список споживчих арбітражних судів, що постійно діють, доступний на веб-сайті Управління з Конкуренції та Захисту Прав Споживачів:www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  3. звернення за безкоштовною юридичною допомогою до муніципального (пов'ятського) уповноваженого з прав споживачів або громадської організації, статутні завдання яких включають захист споживачів, наприклад Федерація Споживачів (www.federacja-konsumentow.org.pl).
 2. Детальна інформація про позасудові методи розгляду скарг та відшкодування збитків, а також правила доступу до цих процедур доступні в офісах та на веб-сайтах повітських (муніципальних) уповноважених з прав споживачів, громадських організацій, до статутних завдань яких належить захист прав споживачів, Воєводські Інспектори Торгової Інспекції та Управління з Конкуренції та Захисту Прав Споживачів.
 3. Використання позасудових процедур оскарження та відшкодування збитків є добровільним і може мати місце, якщо обидві сторони у спорі згодні з цим.
 4. Організатор також повідомляє, що споживачі мають право використовувати позасудові процедури розгляду скарг та відшкодування збитків відповідно до процедури онлайн-вирішення спорів, розробленої Європейською Комісією, доступною за адресою: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

§ 12. Зміни у Регламенті

 1. Чинний Регламент може бути змінений з важливих причин, зокрема у разі:
  1. зміни чинного законодавства,
  2. покладання певних зобов'язань державними органами,
  3. зміни у способах оплати,
  4. зміни у способі надання послуг в електронному вигляді,
  5. покращення роботи Веб-сайту та обслуговування користувачів,
  6. покращення захисту конфіденційності Клієнтів або Учнів,
  7. зміни до Політики конфіденційності,
  8. запобігання шахрайству,
  9. міркування безпеки,
  10. технологічні та функціональні зміни,
  11. зміна обсягу послуг, що надаються.
 2. Інформація про зміни в Регламенті надаватиметься електронною поштою або шляхом надання чіткої та ясної інформації на Веб-сайті, в обох випадках не менше ніж за 14 днів. Зміни набирають чинності з дати, зазначеної в інформації, зазначеній у цьому пункті.
 3. Клієнт, який не приймає зміни, внесені до Договіру, має право розірвати Договір з моменту набуття чинності змінами в Регламенті на умовах, викладених у чинному Регламенті.

§ 13. Заключні положення

 1. Договір укладаються російською мовою.
 2. Законодавством, застосовним до Договору між Організатором та Клієнтом, є польське законодавство.
 3. Будь-які суперечки між Організатором та Клієнтом, пов'язані з наданням послуг Організатором, розглядатимуться у загальному польському суді, юрисдикція якого буде визначена на підставі положень Закону від 17 листопада 1964 року Цивільного процесуального кодексу (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 29). zm.).
 4. Організатор обробляє та зберігає персональні дані Клієнтів та Учнів. Зберігання та обробка персональних даних детально регулюється Політикою конфіденційності.
 5. У разі зміни або скасування будь-якого з положень чинного Регламенту рішенням компетентного органу або суду інші положення залишаються чинними та пов'язують Організатора та Клієнта.
 6. У питаннях, які не охоплені чинним Регламентом, застосовуються загальнозастосовувані положення польського законодавства, зокрема положення Закону від 23 квітня 1964 року, Цивільного кодексу (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Закону від 30 травня. 2014 р. про права споживачів (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) та Закон від 18 липня 2002 р. про надання електронних послуг (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) .
 7. Додатки до Регламенту є його невід'ємною частиною.
 8. Чинний Регламент набирає чинності з 15.06.2022.