Політика конфіденційності

I. Загальні положення

1. Адміністратором персональних даних користувачів є власник веб-сайту, який функціонує в домені www.centrumswp.pl [далі: веб-сайт] - Анастасія Чернявська, яка веде господарську діяльність під фірмою Centrum Edukacyjne Chowaniak Anastasiia Cherniavska, розташованою за адресою: вул. Wielopole 18b/ VII, 31-172, Краків, на підставі запису в Центральному Реєстрі та Інформації про Господарську Діяльність (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Go25 [далі: Адміністратор]. Користувач може зв'язатися з Адміністратором електронною поштою, адресою електронної пошти an.cherniavska@gmail.com або за телефоном +48 (727) 777-775.

2. Ця Політика конфіденційності встановлює правила обробки персональних даних, отриманих через веб-сайт та пов'язані з ним послуги, а також є інформаційним пунктом, що стосується обробки персональних даних Адміністратором у межах послуг, що їм надаються.

3. Адміністратор опрацьовує персональні дані відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та про скасування Директиви 95/46/EC ( Загальні правила захисту даних) [далі: RODO – Положення про захист персональних даних].

4. Адміністратор докладає всіх зусиль для захисту конфіденційності користувачів сайту та всіх даних та інформації, отриманої від них. З належною обачністю він обирає та застосовує технічні заходи захисту, як програмні, так і організаційні, забезпечуючи тим самим захист від їх розкриття, втрати, знищення, несанкціонованої зміни або обробки з порушенням законодавства.

5. Дані, зібрані Адміністратором, обробляються відповідно до правових норм, з дотриманням принципів справедливості та прозорості, збираються в мінімальному обсязі, необхідному для зазначених цілей, та обробляються відповідно до них, без подальшої обробки, несумісної з цими цілями, адекватними та фактично правильними по відношенню до мети та зберігаються таким чином, щоб можна було ідентифікувати суб'єкти даних.

6. Дані користувача можуть бути доступні третім особам тільки в тому випадку, якщо це необхідно для надання послуг (I), адміністратор має чітку та недвозначну згоду користувача (II), це запитується компетентним органом відповідно до його функцій (III) або якщо це необхідно згідно із законом (IV).

7. Доступ до персональних даних користувача може бути наданий насамперед уповноваженим співробітникам та партнерам Адміністратора та постачальникам послуг, яким за контрактом доручено обробляти персональні дані з метою надання послуг Адміністратору, зокрема: постачальники ІТ-послуг, маркетингових послуг, бухгалтерських та фінансових офісів , компанії, що надають мовні послуги, компанії зі стягнення боргів, компанії, що управляють освітніми платформами, постачальники послуг архівування та знищення документів, а також уповноважені співробітники та партнери вищезгаданих фірм.

8. Персональні дані передаються до банків для обробки платежів, платіжному оператору Fondy LTD, у зв'язку з наданням Fondy LTD Адміністратору послуг з надання інфраструктури для обслуговування платежів через Інтернет та юридичним особам, які надають юридичні послуги, замовлені Адміністратором.

9. Користувач, який використовує послуги на Сайті, підтверджує, що він ознайомився з положеннями цієї Політики конфіденційності та Регламенту надання послуг у формі мовного курсу в електронному вигляді. Надаючи Адміністратору свої персональні дані, Користувач прямо погоджується на обробку цих персональних даних Адміністратором відповідно до умов цієї Політики конфіденційності та цілей, викладених у ній.

10. Адміністратор персональних даних заявляє, що Політика конфіденційності має інформативний характер, а це означає, що вона не є джерелом зобов'язань для користувачів сайту. Політика конфіденційності містить в основному правила щодо обробки персональних даних Адміністратором у рамках надання послуг, включаючи підстави, цілі та обсяг обробки персональних даних та права суб'єктів даних, а також інформацію про використання файлів cookie на сайті.

ІІ. Оброблювані персональні дані, мета обробки даних та правова основа для обробки

1. Адміністратор опрацьовує персональні дані, надані Учнем у розумінні Регламенту надання послуг у формі мовного курсу в електронному вигляді [далі: Регламент], щоб провести тест на визначення рівня чи співбесіду з викладачем. Адміністратор опрацьовує наступні категорії персональних даних: ім'я та прізвище, номер телефону, адресу електронної пошти. Дані Учня обробляються з метою вибору відповідного курсу для Учня, запису на курс та укладання договору. Правовий основою для обробки цих персональних даних є необхідність обробки даних для вжиття заходів на запит суб'єкта даних до укладення договору (стаття 6.1.b RODO).

2. Адміністратор опрацьовує персональні дані, надані Клієнтом у розумінні Регламенту, щоб оформити замовлення на курс для Клієнта через реєстраційну форму, а також для укладання та виконання договору, укладеного дистанційно, про надання послуг курсу, включаючи обробку платежів:

a) Якщо Клієнт за Регламентом також є Учнем, Адміністратор опрацьовує такі категорії особистих даних: ім'я та прізвище, адресу проживання, дату народження, адресу електронної пошти, номер телефону, ім'я користувача на платформі Zoom, ім'я облікового запису Google, платіжні реквізити, інформація про освіту, фотографія.

b) У випадку, якщо особа, яка не є Клієнтом, має право брати участь у курсі, Адміністратор опрацьовує наступні категорії даних Клієнта: ім'я та прізвище, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти, платіжні дані. Адміністратор також опрацьовує такі категорії даних Учня: ім'я та прізвище, адреса, дата народження, номер телефону, адреса електронної пошти, ім'я користувача у платформі Zoom, ім'я облікового запису Google, інформація про освіту, фотографія. Дані Клієнта та Учня обробляються, зокрема, з метою виконання договору, оплати, спілкування з Учнем та Клієнтом, правильної організації та проведення мовного курсу. Правовою основою для обробки цих персональних даних є необхідність обробки даних для виконання договору (стаття 6.1.b RODO) та виконання зобов'язань відповідно до податкових та бухгалтерських правил (стаття 6.1.с RODO). Надання особистих даних є добровільним, але необхідне досягнення цілей, для яких вони були зібрані.

3. Адміністратор також опрацьовує персональні дані, надані Клієнтом у розумінні Регламенту при поданні скарг, реалізації права відмови від договору та розірвання договору. Правовий основою обробки цих персональних даних є те що, що це необхідно виконання юридичних зобов'язань, покладених на Адміністратора (стаття 6.1.с RODO). Для цього Адміністратор може обробляти, зокрема, такі персональні дані: ім'я та прізвище, дані адреси, адреса електронної пошти, дані курсу, номер банківського рахунку. Надання особистих даних у рамках скарги є добровільним, але необхідне досягнення цілей, для яких вони були зібрані.

4. Адміністратор опрацьовує персональні дані, які користувач (включаючи Клієнта у розумінні Регламенту та Учня у розумінні Регламенту) передає Адміністратору при заповненні контактних форм, телефонних дзвінках або електронною поштою. Ці дані використовуються відповідно до зазначеної мети обробки, щоб мати можливість правильно відповідати на запити користувача. Правовий основою обробки цих даних є ст. 6.1. f RODO або ст. 6.1. b RODO. Законний інтерес Адміністратора виникає з мети відповідати на запити користувачів, вирішувати можливі проблеми та, таким чином, підтримувати та збільшувати задоволеність користувача як клієнта чи інших користувачів веб-сайту. Надання персональних даних у цьому відношенні є добровільним, але необхідне досягнення цілей, для яких вони були зібрані.

5. Адміністратор опрацьовує персональні дані користувачів, щоб надсилати користувачам маркетингові повідомлення [далі: Інформаційні повідомлення]. Такі повідомлення через електронну пошту включають, зокрема, інформацію про пропозиції Курсів Організатора, нові Курси, поточні рекламні акції та іншу інформацію про Курси, запропоновані Організатором. Правову основу для такої обробки персональних даних є згода користувача на обробку персональних даних (ст. 6.1. а RODO). Користувач може у будь-який час, без пояснення причин та безкоштовно відмовитися від підписки на інформаційні повідомлення, надіславши у відповідь на повідомлення, отримане як частину інформаційної розсилки, повідомлення з текстом «Я відмовляюся від отримання листів». У маркетингових цілях, тобто для того, щоб надіслати користувачеві інформаційні повідомлення, Адміністратор опрацьовує такі дані: ім'я користувача та адресу електронної пошти. Надання особистих даних для надсилання інформаційних повідомлень є добровільним, але необхідне досягнення цілей, для яких вони були зібрані.

6. Адміністратор опрацьовує персональні дані користувачів (включаючи Клієнтів у значенні Регламенту та Учнів у значенні Регламенту) у разі розбіжностей та необхідності пред'являти претензії або захищатися від претензій. Адміністратор може обробляти дані, розкриті в рамках використання послуг Адміністратора, та інші дані, необхідні для доказу існування претензії, включаючи розмір завданих збитків. Підставою для обробки є законний інтерес (стаття 6.1.f RODO) у формі встановлення, розслідуванняня або захисту від претензій.

7. Адміністратор опрацьовує персональні дані користувачів, які не були надані безпосередньо користувачами. Адміністратор використовує файли cookie. Файли cookie – це текстові файли, які зберігаються на пристрої користувача веб-сайту. Адміністратор використовує два типи файлів cookie:

а) файли cookie для правильної роботи веб-сайту, які дозволяють вам переміщатися по веб-сайту та використовувати його. Ці файли cookie не ідентифікують користувача особисто. Якщо користувач не погоджується з використанням цих типів файлів, робота веб-сайту або його компонентів може погіршитися;

б) аналітичні файли cookie, за допомогою яких адміністратор отримує інформацію про те, як користувачі використовують веб-сайт, які сторінки вони відвідують і як довго вони знаходяться на веб-сайті. Вони також дають змогу оптимізувати вміст веб-сайту для відвідувачів. Ці файли cookie не ідентифікують користувача особисто. Інформація, отримана з використанням, є анонімною.

Адміністратор може використовувати файли cookie, щоб: спростити для себе та третіх осіб отримання інформації про відвідування веб-сайту користувачем, обробити замовлення, покращити веб-сайт та дізнатися про інтереси користувача, надати допомогу в отриманні необхідної інформації. Деякі файли cookie зберігаються з моменту входу на сайт до закінчення роботи у браузері. Ці файли стають непотрібними під час закриття браузера та автоматично видаляються. Ці файли cookie називаються сеансовими файлами cookie. Деякі файли cookie зберігаються на пристрої користувача між сеансами перегляду. Ці файли cookie називаються постійними файлами cookie. Термін зберігання постійних файлів cookie на пристрої залежить від їхньої функції. Файли cookie розміщуються на пристрої користувача адміністрацією цього веб-сайту та його піддоменів. Ці файли cookie називаються "власними" файлами. Деякі файли cookie можуть розміщуватись на пристрої користувача іншими операторами: Яндекс.Метрика, Google Analytics, Sendpulse та іншими. Ці файли cookie називаються файлами "третіх осіб". Більшість веб-браузерів автоматично приймають файли cookie. Користувач може змінити налаштування, щоб заблокувати файли cookie або попередити користувача про те, що файли надсилаються на пристрій. Якщо файли cookie вимкнені, веб-сайт може перестати працювати належним чином. Якщо користувач використовує різні пристрої для доступу до веб-сайту Адміністратора, користувач повинен переконатися, що кожен браузер на кожному пристрої настроєно відповідно до уподобань користувача в області файлів cookie. Правовою основою для обробки цих даних є необхідність їх обробки для виконання договору (якщо інформація використовується для надання послуг в електронній формі в рамках надання користувачам матеріалів, що збираються на веб-сайті) або юридично виправданий інтерес Адміністратора в оптимізації веб-сайту.

8. Інформація, що збирається Адміністратором у зв'язку з використанням веб-сайту, може оброблятися в автоматичному режимі, у тому числі у формі профілювання, однак це не призведе до прийняття рішень, що мають юридичні наслідки або впливають на користувача так само значно.

9. В основному суб'єкти, яким Адміністратор передає персональні дані, знаходяться в країні, розташованій у Європейській Економічній Зоні (ЄЕЗ), або в країні, яка визнана такою, що забезпечує адекватний рівень захисту персональних даних. У разі передачі персональних даних за межі Європейської Економічної Зони така передача здійснюється лише на умовах, викладених у ст. 46 ст. 47 чи ст. 49 RODO.

ІІІ. Термін зберігання персональних даних

Адміністратор обробляє персональні дані лише протягом періоду, необхідного для досягнення цілей обробки, але не довше:

- у разі обробки даних з метою виконання договору – для виконання договору, а потім на період позовної давності за договором;

- для виконання податкових та бухгалтерських зобов'язань – на період, передбачений законодавством;

- якщо обробка здійснюється на підставі згоди - до її відкликання, але з урахуванням терміну давності будь-яких претензій, які можуть бути пред'явлені Адміністратором та які можуть бути пред'явлені Адміністратору;

- якщо обробка здійснюється на підставі законного інтересу - доти, доки Адміністратор не визнає заперечення проти обробки даних дійсним;

- щодо особистих даних, наданих шляхом заповнення контактних форм, телефонних дзвінків або електронних листів, які не пов'язані з виконанням договору; - дані будуть оброблятися протягом часу, необхідного для відповіді на запит або для прийняття інших дій у зв'язку з отриманими повідомленнями від користувача;

- у разі пред'явлення претензій - терміном позовної давності, який зазвичай становить 3 чи 6 років, але у особливих випадках, передбачених законом, можливо більше.

IV. Права суб'єктів даних

1. Якщо основою для обробкиданих користувача є згодою, користувач може відкликати згоду в будь-який час, що, однак, не вплине на законність обробки даних, яка здійснювалася на підставі згоди до його відкликання. Користувачі приймають та погоджуються з тим, що відкликання згоди призведе до того, що Адміністратор не зможе надавати повний спектр послуг.

2. Користувачі можуть запитати Адміністратора, чи обробляються їх особисті дані, і отримати доступ до них та інформацію, отриману на підставі ст. 15 RODO.

3. Відповідно до ст. 16 RODO, користувачі можуть попросити Адміністратора виправити невірні особисті дані щодо них. Зважаючи на мету обробки, суб'єкт даних має право запросити доповнення неповних персональних даних, у тому числі шляхом надання додаткової заяви.

4. Право на видалення даних дозволяє користувачам вимагати від Адміністратора видалення їх особистих даних у випадках, передбачених ст. 17 RODO. Це може бути реалізовано, коли Адміністратор за законом не зобов'язаний обробляти дані.

5. Адміністратор обмежить використання даних користувача відповідно до положень ст. 18 RODO, якщо користувач цього вимагає відповідно до умов, викладених у цій статті.

6. Стаття 20 RODO регулює право користувачів на перенесення даних, що дозволяє їм запитувати у Адміністратора відправлення всіх даних, що зберігаються у Адміністратора, у структурованому та машиночитаному форматі та передавати їх іншому адміністратору на запит самих користувачів.

7. Відповідно до положень ст. 21 RODO, користувачі також мають право заперечувати проти обробки персональних даних, що зберігаються Адміністратором.

8. Оскільки використання вищезгаданого має дуже особистий характер, Адміністратор може вимагати від суб'єктів даних підтвердити свою особу, поставивши додаткові перевірочні питання. Ці права можна реалізувати звернувшись до Адміністратора за допомогою електронної пошти: an.cherniavska@gmail.com. Такий запит має містити підпис та адресу суб'єкта даних.

9. Користувач має право подати скаргу до органу нагляду; Президенту Управління із захисту персональних даних або іншому компетентному органу нагляду.

V. Заключні положення

У зв'язку з постійним розвитком діяльності Адміністратора, ця Політика конфіденційності може змінюватися. За жодних обставин адміністратор не може змінювати свої правила або методи, щоб знизити їх ефективність у захисті раніше збережених особистих даних користувачів.

VI. Контактні дані Адміністратора даних

Centrum Edukacyjne Chowaniak Anastasiia Cherniavska
ul. Wielopole 18b/ VII, 31-172, Краків
NIP 9452233931
REGON 385535889
електронна адреса: an.cherniavska@gmail.com
номер телефону: +48 (727) 777-775