Реєстраційна анкета на курс польської мови для учнів з України

Application form for a Polish language course for students from Ukraine

 

Centrum SwP у Кракові запрошує взяти участь у курсах польської мови для учнів віком 6-24 роки, які втекають від війни в Україні. Ці курси організовані Фондом Internationaler Bund Polska у співпраці з Департаментом освіти міста Кракова та за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Курс включає 120 навчальних годин і триватиме до кінця червня 2023 року. Групи складатимуться максимум з 15 осіб. Курс безкоштовний для учасників.

Програма курсу включатиме елементи міжкультурної освіти як польської, так і української культури.

Запрошуємо вас, ваших дітей та вихованців взяти участь у цьому проекті та залишити заявку за формою нижче.

Кожна особа може зареєструватися лише на один курс і лише на одного Виконавця.

Більше інформації на www.ib-polska.pl/unicef/

Centrum SwP in Cracow invites you to participate in Polish language courses for students aged 6-24 escaping the war in Ukraine. These courses are organized by the Internationaler Bund Polska Foundation, in cooperation with the Department of Education of the City of Krakow and with funding from the United Nations Children's Fund (UNICEF).
 
The course includes 120 teaching hours and will be implemented until the end of June 2023. Groups will consist of a maximum of 15 people. The system is free of charge for participants.

The course program will include intercultural education elements concerning Polish and Ukrainian cultures.

We invite your children and charges to participate in this project and submit your application in the form below.

Each person can sign up for only one course with one Contractor.

More information at www.ib-polska.pl/unicef/

 

*Wymagane/вимагається/required 

Контактні дані/Contact details

Електронна адреса батьків/опікунів (у випадку неповнолітніх):
Parent/Guardian email address (in case of minors):

АБО/OR

Номер телефону батьків/опікунів (для неповнолітніх):
Parent/guardian phone number (for minors):

АБО/OR

Організаційні питання/Organizational questions

Як Ви дізналися про курс польської мови для учнів з України?
How did you find out about the Polish language course for students from Ukraine?

Я заявляю від свого імені чи від імені неповнолітньої особи, яка знаходиться під моєю опікою, що я прочитав Інформацію про обробку даних у Internationaler Bund Polska, яка доступна за адресою посилання: https://ib-polska.pl/o-nas/polityka-prezentnosci-rodo/ та інформаційне положення GDPR, яке міститься в ньому. Адміністратором ваших персональних даних, зокрема адреси та адреси електронної пошти, є Fundacja Internationaler Bund Polska. З Адміністратором можна зв’язатися письмово звичайною поштою за адресою: вул. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków або електронною поштою: IB-Polska-Krakow@ib.de Адміністратор використовуватиме ваші дані переважно для листування. Ви маєте право на доступ до своїх даних і право виправляти, видаляти, обмежувати обробку, право висувати заперечення та право подавати скаргу до наглядового органу на умовах, викладених у GDPR.

I declare, on my own behalf or on behalf of a minor under my care, that I have read the Information on data processing at Internationaler Bund Polska, which is available at link: https://ib-polska.pl/o-nas/polityka-prezentnosci-rodo/ and the GDPR Information Clause, which is contained therein. The administrator of your personal data, including address details and e-mail address, is Fundacja Internationaler Bund Polska. The Administrator can be contacted in writing by traditional mail at the following address: al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków or via email: IB-Polska-Krakow@ib.de The administrator will use your data mainly for correspondence. You have the right to access your data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to raise objections and the right to lodge a complaint to the supervisory authority on the terms set out in the GDPR.

Позначте лише одну відповідь./Mark only one answer.

Я даю згоду на обробку персональних даних і підтверджую, що я ознайомився з умовами політики конфіденційності Centrum SwP Anastasiia Cherniavska.

I consent to the processing of personal data and confirm that I have read the terms of the privacy policy of Centrum SwP Anastasiia Cherniavska.

Позначте лише одну відповідь./Mark only one answer.

Я заявляю, що ознайомився/ознайомилась з правилами участі у курсах польської мови для дітей 6-24 років з України.

I declare that I have read the rules of participation in the Polish language course for students aged 6-24 from Ukraine.

Позначте лише одну відповідь./Mark only one answer.

Заявляю, що зараз перебуваю в Кракові. Я заявляю, що неповнолітній учасник курсу, який знаходиться під моєю опікою, зараз проживає в Кракові.

I declare that I am currently staying in Krakow. I declare that the underage participant of the course under my care is currently residing in Krakow.

Позначте лише одну відповідь./Mark only one answer.

Я визнаю, що у разі відмови від участі в курсі мною або моєю дитиною, якщо кількість учасників у групі зменшиться до 10 осіб – група може бути розпущена.

I acknowledge that in the event of resignation from participation in the course by me or by a person under my care, when the number of participants in the group decreases below 10 people - the group may be dissolved.

Позначте лише одну відповідь./Mark only one answer.

Я заявляю, що не беру участі в іншому курсі польської мови, який організовується UNICEF/Я заявляю, що учасник курсу, який перебуває під моєю опікою, не бере участі в іншом курсі польської мови, який організується UNICEF.

I declare that I am not participating in any other Polish language course organized by UNICEF/ I declare that the course participant under my supervision does not participate in any other Polish language course organized by UNICEF.

Відправляється, почекайте...